Dodatkowe materiały do pobrania

W tym dziale znajdziesz publikacje i ulotki przygotowane przez inne grupy i organizacje, z którymi warto się zapoznać.

Ogólne

Od A do Z o LGBTQIAP

Interaktywna książka przeciw dyskryminacji Fundacja Humanity in Action Poland - 2019

Od A do Z o LGBTQIAP

Komiks o transpłciowości od osób transpłciowych

Fundacja Trans-Fuzja 2019, Źródło

Komiks o transpłciowości od osób transpłciowych

O rety! Cishety!

Odpowiedzi na pytania, na które nie masz już siły odpowiadać. Koło Naukowe MyGender, 2020

O rety! Cishety!

Zdrowie

Standardy opieki zdrowotnej dla osób transseksualnych, transpłciowych i różnorodnych płciowo

Wersja 7, po Polsku Światowe Stowarzyszenie Specjalistów(-tek) do spraw Zdrowia Osób Transpłciowych, 2011

Standardy opieki zdrowotnej WPATH (wersja 7 po Polsku)

Prawo

Postępowanie w sprawach o ustalenie płci

Przewodnik dla sędziów i pełnomocników Rzecznik Praw Obywatelskich, 2020

Postępowanie w sprawach o ustalenie płci

Tożsamość płciowa a prawa człowieka

Dokument tematyczny Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, 2011, Źródło

Tożsamość płciowa a prawa człowieka

Prace naukowe
  • Zmiana imienia i nazwiska w trybie administracyjnoprawnym, Mateusz Tubisz, 2017 PDF
  • Prawne aspekty zmiany płci – uwagi na gruncie prawa polskiego oraz wybranych krajów europejskich, Katarzyna Urbanowicz, Magdalena Bętkowska PDF
  • Kiedy ciało jest więzieniem a państwo strażnikiem. Analiza procedury zmiany płci metrykalnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kryterium ustalenia płci, Jakub Michalik PDF
  • Charakter prawny powództwa o zmianę płci. Dylematy na gruncie prawa procesowego cywilnego, Łukasz Błaszczak PDF
  • Wątpliwości konstytucyjne w zakresie sądowej procedury zmiany płci, Jacek Karakulski, Justyna Pyłko PDF

Rodzina

TransParent w akcji

Ale po co ty sobie to robisz? Pakiet wiedzy startowej dla rodziców dzieci transpłciowych Fundacja Trans-Fuzja, 2019

TransParent w akcji

Rodzina przede wszystkim - trans rodzicielstwo w Polsce

Raport z badań Fundacja Trans-Fuzja, 2019, Źródło

TransParent w akcji

Szkoła

Transpłciowe dziecko w szkole

Poradnik nie tylko dla nauczycieli/ek Fundacja Trans-Fuzja, 2020

TransParent w akcji

Lekcja równości - materiały dla nauczycieli i nauczycielek

Jak rozmawiać o orientacji seksualnej w szkole i wspierać młodzież Kampania Przeciw Homofobii, 2016

Lekcja równości

Transpłciowa młodzież w polskiej szkole

Specifika pomocy transpłciowym dzieciom i młodzieży. Podręcznik dla nauczycieli. Fundacja Trans-Fuzja, 2016

Transpłciowa młodzież w polskiej szkole - podręcznik

Transpłciowa młodzież w polskiej szkole

Raport z badań Fundacja Trans-Fuzja, 2016

Transpłciowa młodzież w polskiej szkole - raport

Uczelnia

Tworzenie szkoły wyższej przyjaznej studiującym osobom trans*

Trzy poradniki: dla administracji uczelnianej, dla uczelni wyższych, dla studiujących osób trans* Queer UW, 2019 Źródło

Tworzenie szkoły wyższej przyjaznej studiującym osobom trans*. Poradnik dla administracji uczelnianej

Tworzenie szkoły wyższej przyjaznej studiującym osobom trans*. Poradnik dla uczelni wyższych

Tworzenie szkoły wyższej przyjaznej studiującym osobom trans*. Poradnik dla studiujących osób trans*

Religia

Wiara w kolorach tęczy

Jak pogodzić homoseksualność, biseksualność lub transpłciowość z byciem chrześcijaninem Grupa chrześcijan LGBTQ Wiara i Tęcza, 2017

Wiara w kolorach tęczy