Twórz treści!

Tranzycja.pl jest oddolnie tworzoną bazą wiedzy na temat transpłciowości i tranzycji - każda osoba chcąca się zaangażować w jej rozwój ma taką możliwość, czy to poprzez nadesłanie pojedynczego tekstu, czy też aktywne zaangażowanie się w inne prace projektu. Nasz zespół jest otwarty na nowe osoby i działamy w nim na równych zasadach, także pracując nad kwestiami niezwiązanymi bezpośrednio z tworzeniem treści.

Publikujemy artykuły na każdy temat dotyczący transpłciowości oraz osób transpłciowych. Ponieważ treści są przygotowywane przez różne osoby, wypracowaliśmy zbiór zaleceń i wskazówek, dzięki którym staramy się utrzymać stały wysoki poziom tworzonych materiałów.

W zależności od formy i tematu tekstu, może on trafić do 3 różnych kategorii:

  • artykuły przekazujące ogólne informacje na temat transpłciowości i tranzycji (dział Krok po kroku oraz część tekstów z działu Publikacje)
  • artykuły osobiste, wywiady, eseje, świadectwa, tłumaczenia, personalne opisy doświadczeń (dział Publikacje)
  • krótkie formy informacyjne, teksty związane z aktualnymi wydarzeniami/sytuacją, informacje o rozwoju projektu (dział Aktualności)

1. Informacje ogólne

1. Nadsyłane materiały nie muszą być idealne, ale im lepiej je przygotujesz, tym łatwiej będzie nam je opublikować.

Nie musisz też w pojedynkę porywać się od razu na wielki tekst. Na początek możesz opisać coś o czym już dużo wiesz, masz własne doświadczenia, ale też zebrane rzetelne informacje. Większe teksty można pisać zespołowo. Każdy tekst przed publikacją jest też czytany przez inne osoby z zespołu, które zasugerują Ci poprawki w ramach korekty merytorycznej i stylistycznej. Jeśli jednak materał bardzo mocno odbiega od przyjętych przez grupę standardów, z braku zasobów na gruntowne przerabianie każdego nadesłanego tekstu możemy niestety być zmuszeni odmówić publikacji.

2. Jeśli nie wiesz na jaki temat pisać, możesz zajrzeć do naszego notesu z pomysłami na tematy.

Pamiętaj też, że zależy nam na dostarczaniu wyczerpujących informacji na każdy opisany temat. Jeśli widzisz, że któryś nasz artykuł wymaga aktualizacji bądź uzupełnienia, możesz zaproponować poprawki na jego stronie w narzędziu HackMD.

3. Należy zadbać o odpowiednią budowę tekstu.

Warto jeszcze na etapie planowania zwrócić uwagę,z jakich elementów składają się nasze treści (nagłówki kolejnych stopni, tabele, bloki wyróżnień, listy itd.), aby później nie było trzeba przebudowywać struktury całego tekstu. Jeśli nie wiesz jak używać tagów Markdown, nie musisz się tym przejmować. Możesz skorzystać z edytora graficznego oraz zapoznać się z poradnikiem. Jeśli jednak Twój tekst będzie przygotowany w innym formacie, też sobie z nim poradzimy, pod warunkiem, że będzie miał właściwą strukturę.

Pomocne może być tutaj przejrzenie innych artykułów z sekcji, w której chcesz publikować, by móc na ich przykładzie zobaczyć w jaki styl celujemy oraz jak są sformatowane i zredagowane.

4. W zespole tranzycja.pl kierujemy się zasadami feminizmu intersekcjonalnego.

Nie będziemy publikować treści wspierających seksizm, homofobię, transfobię, czy jakąkolwiek inną formę wykluczenia grup opresjonowanych.

2. Publikacje i poradniki pod brandem tranzycja.pl

1. Wszystkie zawarte w artykule informacje medyczne muszą posiadać rzetelne źródło.

W celu uzyskiwania dostępu do źródeł naukowych można skorzystać z takich narzędzi jak SciHub czy Library Genesis. Nie szerzymy mitów, dezinformacji, ani informacji zasłyszanych - wyjątek stanowią tematy, w których dane naukowe na ten moment nie zostały zgromadzone. W takim wypadku można zawrzeć dane anegdotyczne, z wyraźnym zaznaczeniem, że nie ma co do nich pewności.

2. Styl artykułu powinien być zwięzły, profesjonalny i zrozumiały.

Nie powtarzamy tych samych informacji kilka razy, nie piszemy językiem potocznym, ale też nie wchodzimy w ciężkie do zrozumienia szczegóły naukowe, jeśli nie jest to absolutnie potrzebne. Czasami możemy użyć lżejszego tonu, czy zażartować, ale należy robić to oszczędnie.

3. Nie tworzymy nowych tekstów na już opisane tematy.

Powstający artykuł może być rozbudowaniem aspektu już omówionego gdzieś na stronie, ale opublikowanie nowego tekstu zamiast aktualizacji już istniejącego musi mieć istotne uzasadnienie, np. czytelność strony. Powinien równieć być znacząco bardziej rozbudowany i treściwy, a materiały powiązane ze sobą powinny być uzupełnione o stosowne odniesienia.

4. Staramy się, aby każdy artykuł całkowicie wyczerpywał swój temat.

Nie ograniczamy długości tekstów, niezależnie jednak od ich długości, każdy materiał musi być tak sformatowany, żeby nawigacja po nim była przejrzysta, oraz zaopatrzony w nagłówki właściwego stopnia, by dało się linkować do konkretnych jego częśći. Gdy test jest szczególnie rozbudowany bądź dotyka paru różnych aspektów, może zostać podzielony na mniejsze artykuły.

3. Publikacje osobiste, autorskie

Teksty te mogą być znacznie luźniejsze niż teksty z pierwszej kategorii i nie muszą spełniać aż tak wyśrubowanych kategorii.

1. Publikowane teksty powinny cechować się poprawnością językową i stylistyczną.

Staramy się żeby nasze teksty były przyjazne i przystępne dla czytelników. Unikamy zbyt trudnego czy pretensjonalnego języka, ale nie przesadzamy też w drugą stronę. Zachowujemy profesjonalizm tak, aby żaden tekst nie był niechlujny bądź niezrozumiały.

2. Tekst zawiera coś ciekawego, co chcielibyśmy przekazać społeczności.

W swojej publikacji możesz przekazać społeczności nadzieję, nowe spojrzenie, odmienną perspektywę, bądź swoje doświadczenia.

3. Materiał posiada raczej charakter informacyjny, a nie artystyczny.

Raczej nie publikujemy opowiadań, wierszy, czy recenzji. Nie jesteśmy portalem kulturowym ani plotkarskim. Nie zajmujemy się też komentowaniem bieżących wydarzeń, chyba, że mają one szczególnie duże znaczenie dla społeczności.