Licencja

Chcesz skorzystać z materiałów z naszej strony?

Śmiało! Treści dostępne na naszej stronie, z pominięciem publikacji autorskich oraz gdy zaznaczone jest inaczej, rozwijane są na licencji uznanie autorstwa-na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). To znaczy, że możesz skorzystać z nich nieodpłatnie, także przy innych projektach, pod warunkiem czytelnego wskazania autorstwa i zastosowania się do pozostałych zasad licencji.

Dozwolone:

  • Dzielenie się — kopiuj i rozpowszechniaj utwór w dowolnym medium i formacie
  • Adaptacje — remiksuj, zmieniaj i twórz na bazie utworu dla dowolnego celu, także komercyjnego.

Na następujących warunkach:

  • Uznanie autorstwa — Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten utwór.
  • Na tych samych warunkach — Remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.
  • Brak dodatkowych ograniczeń — Nie możesz korzystać ze środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają innych w korzystaniu z utworu na warunkach określonych w licencji.

Streszczenie licencji zaczerpnięto ze strony creativecommons.org, pełną treść licencji znajdziesz tutaj.

Kod strony

Kod strony rozwijany jest na licencji GPLv3. Znajdziesz go w repozytorium projektu - zachęcamy do wsparcia w naprawianiu błędów, i rozwijaniu nowych funkcjonalności!